همسرم متشكرم!

مجموعه: رازهای موفقیت

تشکر از همسر,رابطه با همسر,رضايت از زندگي

تعارف که نداريم. ما معمولاً چيزهايي را که همسرمان از ما دريغ کرده است به خوبي به ياد مي آوريم اما آيا تا به حال فکر کرده ايم همسرمان چه چيزهايي به ما داده است و ما به خاطرش قدرداني نکرده ايم؟ شايد بگوييد وظيفه اش بوده شايد بگوييد:«زنم است و وظيفه اش است که خانه را مرتب کند.»
«شوهرم است و وظيفه اش است که خرجي خانه را بدهد» يا «تولدم بوده و وظيفه اش بوده برايم کادو بخرد.»

حتي اگر همه چيزهايي که شما مي گوييد درست باشد که البته نيست، باز هم قدرشناسي رابطه شما با همسرتان را بهتر مي کند، سلامت روان خودتان را بالا مي برد و اصلا نگاه تان به زندگي اجتماعي را عوض مي کند. پس مي ارزد که تکنيک هايش را ياد بگيريد.

4 فايده تشکر از همسر
«يک تشکر خشک و خالي به چه دردي مي خورد». «هر کس بايد وظيفه خودش را انجام دهد و نبايد از ديگران توقع قدرداني داشته باشد»، اين جمله هاي نادرست متاسفانه آن قدر فراگيرند که خيلي از ما باورشان کرده ايم. اما روان شناس ها مي گويند قدرشناسي دست کم روي اين چهار چيز تاثير مي گذارد:

۱ -رابطه با همسرتان را مثبت مي کند:کساني با شما بيشتر ارتباط برقرار مي کنند که بدانند شما علاوه بر اين که بدي هايشان را مي شماريد، لطف هايشان را هم هميشه به ياد داريد. حالا اين آدم چه پدرتان باشد،چه مادرتان، چه همسرتان، چه کارفرمايتان، چه استاد دانشگاه تان، چه همکارتان و چه دوست تان، از آدم قدرشناس بيشتر خوشش مي آيد. به همين خاطر است که روان شناس ها مي گويند قدرشناسي روابط ما با ديگران را مثبت مي کند، به خصوص وقتي اين فرد همسرتان باشد يعني کسي که مي خواهيد يک عمر با او زندگي کنيد. اصلاً بخش زيادي از رضايت زندگي به همين رابطه مثبت برمي گردد.

۲ -رضايت از زندگي را بالا مي برد:آدم هاي قدرشناس تر آدم هاي راضي تري هستند. از زندگي خودشان بيشتر لذت مي برند و خوبي هاي همسر را بيشتر مي بينند و درک مي کنند. اين رضايت از زندگي خودش کم چيزي نيست. اصلا يک جورهايي رضايت از زندگي خود خوشبختي است.

۳ -افسردگي را کم مي کند:قدرشناسي افسردگي را کم مي کند. مي دانيد چرا؟ راستش را بخواهيد افسردگي از يک نوع خودخواهي خيلي عميق اما خيلي پنهان سرچشمه مي گيرد. تا وقتي که ما در مقام گيرنده مطلق باشيم و توقع داشته باشيم همه چيز و از جمله محبت را دو دستي به ما تقديم کنند، معلوم است که افسرده مي شويم. چون که ذاتاً دنيا اين جور جايي نيست که مفتي مفتي و بدون تعامل تو را به چيزي برساند. آدم هاي قدرشناس به اين دليل افسرده نمي شوند که اين حس قدرداني با آن حس پنهان خودخواهي مقابله مي کند.

۴ -خشم و حسادت را کمرنگ مي کند: هم خشم و هم حسادت به گونه اي از ناکامي سرچشمه مي گيرد. خشم به اين خاطر شکل مي گيرد که ما براي رسيدن به هدف مان با مانع روبه رو شده ايم و حسادت هم به اين خاطر که ما دلمان مي خواسته است در جايگاه يک نفر ديگر باشيم اما الان نيستيم. اما حس قدرداني به معناي رضايت حداقل از جنبه هاي مثبت وضعيت فعلي است. يعني دقيقاً بر خلاف حس هايي که به خشم و حسادت دامن مي زند.

قدرشناسي را بياموزيم
براي اين که يک نفر، آدم قدرشناسي شود هيچ وقت دير نيست. قدرشناسي يک مهارت است که مي شود هميشه آن را آموخت و تجربه کرد.

شما مي توانيد چهار راهکار نخست را چهار گام يک روش به حساب بياوريد و چهار راهکار دوم را هم همين طور چهار گام يک روش ديگر.

روش نخست: مقايسه فهرست دريافت و پرداخت
اجراي اين روش کاري ندارد. فقط احتياج به يک حافظه خوب و يک انصاف خوب‌تر دارد:
گام۱: از همسرم چه چيزي گرفته ام؟ فهرست همه کارهاي ريز و درشتي را که همسرتان براي تان انجام داده است تهيه کنيد. باور کنيد اگر منصف باشيد اين فهرست آن قدر طولاني مي شود که خودتان هم خجالت مي کشيد! يادتان باشد چيزهاي ناچيز و کارهاي بزرگ را کنار هم رديف کنيد و از هيچ کدام صرف نظر نکنيد. کم کم حس قدرشناسي شما را قلقلک مي دهد.

گام۲ : به همسرم چه چيزي داده ام؟ خب! حالا موقع اين است که خودتان را تحويل بگيريد. ببينيد به همسرتان چه چيزهايي داده ايد. از کوچک و بزرگ همه کارها را رديف کنيد. اميدوارم از آن آدم ها باشيد که فهرست پرداخت و دريافت شان تقريبا به يک اندازه باشد وگرنه يا خيلي قدرناشناس ايد يا خيلي قدر ناديده!

گام ۳: چه مشکلاتي براي همسرم به وجود آورده ام. خب! حالا بايد ببينيد چه زجرهايي به همسرتان داده ايد! سخت است نه! حتماً مي گوييد خب عمدي نبوده، تصادفي بوده است، حقش بوده يا از اين قبيل حرف هاي صد تا يک غاز. چه طور وقتي در ذهنتان بدي هاي يک نفر را رديف مي کنيد از اين قبيل بذل و بخشش ها نمي کنيد؟ خرده جنايت هايتان را فهرست کنيد!

گام۴: فهرست ها را با هم مقايسه کنيد! طول و عرض همين سه فهرست را که با هم مقايسه کنيد خودتان دست تان مي آيد که چه قدر بايد به دوز قدرشناسي تان اضافه کنيد. بهتر است به محتواي جاهايي که بايد بيشتر قدرشناس شويد توجه کنيد.

روش دوم: اصلاح باورهاي قدرناشناس
اين روش کمي پيچيده تر است. شما به غير از حافظه بايد روي باورهاي عميق تان کار کنيد. باورهايي که ممکن است از بچگي در شما به وجود آمده باشد و به اين راحتي نشود تغييرشان داد!

گام۱ . باورهاي قدرناشناس را رديف کنيد! کافي است قبل از هر چيز همه فکرهايي را که موقع قدرناشناسي به کله تان مي زند، رديف کنيد، فکرهايي مثل «نه اصلاً لازم نيست»، «وظيفه اش بوده»، «حالا دفعه ديگر» و…

گام ۲ . باورهاي قدرناشناس را دسته بندي کنيد! با توجه به علت هاي قدرناشناسي مي توانيد باورهايتان را به دسته هاي «باور به نياز نبودن قدرداني»، «باور به چاپلوسي بودن قدرداني» ، «باور به حقارت بودن قدرداني» و از اين قبيل دسته ها تقسيم کنيد. يادتان باشد معمولاً باورهاي قدرناشناسانه از همين چند دسته اند.

گام ۳ . باورهاي قدرشناسانه را جايگزين کنيد !حالا هر چه را که تا به حال در ذهن تان ساخته ايد بي خيال شويد و ببينيد اگر باورهايي مثل «قدرت بودن قدرشناسي»، «سالم بودن قدرشناسي» و از اين قبيل را جايگزين کنيد، نگاه تان به دنيا چه تغييري مي کند.

گام ۴ . رفتارتان را با باورتان هماهنگ کنيد! اگر باورتان تغيير نکرده است و هنوز قدر ناشناس ايد که هيچ اما اگر باورهاي تان قدرشناسانه شده اند دست به کار شويد و برويد همين الان از همسرتان تشکر کنيد!

از تو ممنونم
صبا – اگر پس از خواندن اين مطلب هنوز هم ياد نگرفته ايد که چطور از همسرتان تشکر کنيد، مجبوريم به شما يک تقلب برسانيم. شما مي توانيد همين حالا براي تشکر از همسرتان متن زير را براي او پيامک کنيد، يا اگر به اينترنت دسترسي داريد مي توانيد اين متن را برايش ايميل کنيد، اگر هيچ کدام از اين کارها را نمي توانيد انجام دهيد حداقل متن زير را با دستخط خودتان بنويسيد و به در يخچال بچسبانيد، مطمئنا همسر شما با ديدن آن خوشحال خواهد شد:

همسر عزيزم!
براي همه وقت هايي که مرا به خنده واداشتي
براي همه وقت هايي که به حر ف هايم گوش کردي
براي همه وقت هايي که به من شهامت و جرأت دادي
براي همه وقت هايي که با من شريک شدي
براي همه وقت هايي که با من به گردش آمدي
براي همه وقت هايي که خواستي در کنارم باشي
براي همه وقت هايي که به من اعتماد کردي
براي همه وقت هايي که مرا تحسين کردي
براي همه وقت هايي که باعث راحتي و آسايش من هستي
براي همه وقت هايي که گفتي “دوستت دارم”
براي همه وقت هايي که در فکر من بودي
براي همه وقت هايي که برايم شادي آوردي
براي همه وقت هايي که به تو احتياج داشتم و تو با من بودي
براي همه وقت هايي که دلتنگم بودي
براي همه وقت هايي که به من دلداري دادي
براي همه وقت هايي که در چشمانم نگريستي و صداي قلبم را شنيدي
به خاطرهمه اين ها از تو ممنونم …
دوستت دارم
منبع:سپيده دانايي

672 روز قبل دیدگاه‌ها برای همسرم متشكرم! بسته هستند لینک مطلب

زندگی مشترک مراقبت می خواهد

مجموعه: رازهای موفقیت

زندگی مشترک, زندگی موفق,داشتن زندگی موفق

در زندگی مشترک مسائل بسیاری قابل بررسی و تامل است آنچه مسلم است زن و مرد با رفتار و عملکردشان تاثیر فراوانی بر زندگی یکدیگر می‌‌گذارند گاهی مسائلی به ظاهر ساده سرنوشت و آینده دو نفر را به یکدیگر گره زده و خوشبختی و سعادت آنان را رقم می‌زند و یا سبب برهم ریختگی تعادل و ایجاد تنش در زندگی‌شان می‌گردد توجه به برخی مسائل و حواشی به ظاهر ساده و جزئی گاهی لازم و ضروری به نظر می‌‌رسد مسلماً افراد متاهل به خوبی بر این امور و مسائل واقف هستند.

رعایت اصول و نکاتی برای داشتن زندگی موفق
رعایت برخی اصول و نکات برای داشتن زندگی موفق، کارآمد و آرام ضروری و لازم به نظر می‌‌رسد به عنوان مثال آموختن روش‌های سازگاری، رویارویی و حل جزئیات کمک بسزایی به زوجین می‌‌کند. یکی از مسائلی که باید بدان توجهی فراوان نمود نوع برخوردی است که هر یک از زوجین با جنس مخالف خود در اجتماع، محیط کار و یا در بین اقوام و فامیل دارد. گاهی برخی از این برخورد و رفتارها در نظر همسر ناخوشایند جلوه کرده و سبب آزار و رنجش وی می‌گردد و منجر به سوتفاهم و در پی آن ایجاد تنش می‌‌گردد. نوع روابط با اطرافیان و مخصوصاً با جنس مخالف، در هر اجتماعی از مسائل بسیار با اهمیت است که سبب بسیاری از تنش‌های بین زوجین می‌‌گردد و آنان را از لذت بردن از زندگی مشترک‌شان و با هم بودن دور می‌‌کند. زنان و مردان بسیاری به خاطر همین مسئله زندگی خود را دست خوش تنش و آسیب قرار داده‌اند.

 

در صورتی که با کمی درایت و رعایت حقوق و عدالت به راحتی می‌‌توان در این خصوص به توافق رسید و نظر همسر را در این مورد جلب نمود. در برخی موارد این مسئله در حد یک حساسیت کوچک و بی اهمیت است، چنانچه به آن اهمیتی داده نشود روز به روز گسترده‌تر شده و مشکلات بسیاری در روابط زن و مرد ایجاد می‌‌کند گاهی منشاء حساسیت‌ها ناشی از رفتارهای ناشیانه یکی از زوجین و یا بر انگیختن حسادت یکدیگر و یا تفاوت‌های فرهنگی و خانوادگی زن و مرد است. در زمان وقوع این نوع برخوردها بهترین و ضروری‌ترین کار در میان گذاشتن رفتار، برخوردها و مواردی است که از سوی همسر نسبت به سایر افراد جنس مخالف ابراز و سبب رنجش و نارضایتی شریک زندگی می‌‌گردد.

موفق‌ترین زندگی
طبیعی است در سالم و موفق‌ترین زندگی‌ها نیز زوج ها در مواردی با یکدیگر تفاهم نداشته و یا ناخودآگاه رفتارهای آزاردهنده و ناراحت کننده از خود نشان می‌‌دهند، گاهی هدف طرف مقابل آزار همسر نبوده و ممکن است با بیان صحیح موضوع و دریافت جوابی مشخص و قانع کننده سوء‌تفاهمات برطرف می‌‌گردد. در این مواقع وظیفه فردی که مورد انتقاد از جانب همسر قرار گرفته این است که جهت رفع سو تفاهم بکوشد و به صورت منطقی موضوع را حل و فصل نماید.

تفاوت‌های شخصیتی
متاسفانه به دلیل برخی تفاوت‌های شخصیتی برخی از افراد از پذیرفتن سخنان شریک زندگی خود حتی در زمانی‌که به خوبی می‌‌دانند حق با وی است ممانعت نموده و حال به هر دلیلی سعی در انکار و یا محکوم کردن طرف مقابل به شکاک و منطقی نبودن می‌‌نمایند در این مواقع حتی اگر زن و یا مرد موفق به اثبات و یا رسیدن به توافق در این خصوص نشود بهترین راه حل مراجعه به مشاور و متخصصان روانشناسی جهت دریافت راهکار می‌‌باشد. در نهایت حتی اگر زن و یا مرد موفق به رسیدن به توافق با همسر چه از طریق بیان خواسته و یا حتی متخصصان نشود می‌‌تواند مطمئن باشد که تمامی تلاش خود را برای حفظ و نگهداری رابطه و زندگی مشترک نموده است مسلماً بیان نمودن بهتر از سکوت اختیار کردن است. نباید فراموش کرد نوع بیان احساسات نسبت به رفتار شریک زندگی باید به گونه‌ای محترمانه و عاری از هرگونه تحقیر و سرزنش باشد. اگر فردی احساس کند طرف مقابل به وی شک داشته و به طعنه و توهین متوسل شده است مسلماً قادر به پذیرش موضوع نبوده و نه تنها مسئله حل نمی‌شود بلکه تنش بیشتری در روابط ایجاد می‌‌گردد.

روش‌های استحکام روابط زوجین
همانطور که ذکر شد تذکر دادن و بیان مواردی که هر یک از زوجین را می‌‌آزارد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است رعایت اصول ذکر شده در ذیل کمک شایانی به استحکام روابط زوجین نموده و روابط عاطفی را بین آنان عمیق‌تر می‌‌نماید:

اجتناب از درخواست‌های غیر منطقی و نامعقولانه: فراموش نشود بیان مسئله حتی اگر شریک زندگی ترتیب اثری به آن ندهد بسیار با ارزش‌تر و مهم‌تر از سکوت است. آنچه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است بیان انتظاراتی است که پشتوانه ای منطقی و معقولانه داشته باشد عاری از هرگونه سوء نیت و حسادت. نمی‌توان از شریک زندگی انتظار داشت فعالیت‌های اجتماعی و دوستانه معقول‌اش را از دست بدهد.

خواسته و انتظارهای خوشایند و مطلوب نیز با همسر در میان گذاشته شود: به همان‌گونه که مسائل آزار دهنده بیان می‌‌شود در مقابل باید رفتارهایی که طرف مقابل انجام داده و سبب بوجود آمدن احساس خوب و خوشایندی می‌‌گردد نیز بیان شود ذکر نمودن خصوصیات اخلاقی و رفتاری مثبت شریک زندگی تاثیر شگفت انگیزی بر روابط می‌گذارد و وی را برای جلب نظر شریک زندگی راغب‌تر می‌‌نماید.

هر فردی لازم است رفتار و برخوردهای نامطلوب و ناخوشایند همسرش با سایر افراد از جنس مخالف را تذکر دهد‌: بسیاری از زوجین از برخی رفتارها و عملکردهای همسرشان در برابر یک جنس مخالف آزرده خاطر می‌شوند به عنوان مثال شوخی‌های مکرر و یا صمیمت بیش از حد با جنس مخالف حال این شخص می‌تواند از اعضای فامیل، دوستان و یا یک همکار باشد طبیعی است قبل از نشان دادن هر واکنشی و یا قهر کردن بهترین گزینه تذکر دادن است مسلماً چنانچه زن و یا مرد حفظ زندگی‌اش را اولویت قرار دهد در رفتار و عملکرد خود تغییراتی ایجاد می‌‌کند. برخی تصور می‌‌کنند بیان کردن این مسائل سبب ایجاد حساسیت بیشتر می‌‌شود و در خانواده تنش ایجاد می‌‌کند فارغ از اینکه نگه‌ داری این سو تفاهمات در ذهن تاثیرات منفی بیشتری بر روابط می‌‌گذارد ممکن است خود شخص هم نداند که با رفتارش سبب آزردگی همسر و شریک زندگی‌اش شده است. وظیفه هر زن و مردی است که جهت استحکام روابط و جلب اعتماد همسر نهایت تلاش خود را نماید البته با مد نظر قرار دادن درخواست‌های معقولانه و منطقی.

رعایت احترام و دوری از سرزنش: بهتر است هنگام تذکر دادن به همسر درخصوص نحوه عملکرد و رفتارش از سرزنش، تحقیر و یا حتی بکار بردن الفاظ ناشایست اجتناب شود چنانچه با لحن و گفتار ناخوشایندی درخصوص رنجش‌ها صحبت شود نه تنها مشکلی حل نمی‌شود بلکه سبب بدتر شدن و تحریک زن و یا مرد برای ادامه به رفتار قبلی می‌‌گردد.

رعایت حقوق یکدیگر: رعایت حقوق و احترام به نظرات، عقاید و حتی خواسته‌های یکدیگر کمک بسیاری جهت صمیمت بیشتر و احترام دوجانبه بین همسران می‌‌گردد و در مواقعی که سو تفاهمی در نحوه رفتار یکدیگر مشاهده نمایند با صمیمت بوجود آمده راحت‌تر خواهند توانست آن را حل و فصل کرده و رابطه‌شان را استحکام بخشند.
منبع:زیبــاشـــو دات کام

 

672 روز قبل دیدگاه‌ها برای زندگی مشترک مراقبت می خواهد بسته هستند لینک مطلب

آهن ربایی که قلب شما و همسرتان را جذب یکدیگر می کند

مجموعه: رازهای موفقیت

ازدواج موفق,رازهای موفقیت درزندگی

صداقت یا راستگویی یکی از بهترین ویژگی هایی است که هر انسان سالمی می تواند داشته باشد. صداقت همان آهن ربای نامرئی است که باعث جذب دل ها به هم می شود

به دست آوردن دل دیگران
عوامل اخلاقی و روانی متعددی در توفیق و حفظ زناشویی مۆثرند، و باید قبل از ازدواج در انتخاب همسر مورد توجه قرار گیرند. عوامل توفیق در زناشویی علاوه بر آن که در انتخاب مهم است، در حفظ و تداوم زندگی نیز اهمیت دارد. یکی از این عوامل مهع در توفیق زندی زناشویی وجود صداقت است.

صداقت یا راستگویی یکی از بهترین ویژگی هایی است که هر انسان سالمی می تواند داشته باشد. صداقت همان آهن ربای نامرئی است که باعث جذب دل ها به هم می شود و از آن جا که قدرت این آهن ربا در اختیار ما انسان هاست، این ما هستیم که می توانیم از آن بهترین بهره را ببریم. صداقت شاه کلید روابط انسانی سالم است که بدون آن روابط دچار لطمه خواهد شد و تنها نتیجه آن دلگیری و دلخوری خواهد بود. مبحث صداقت آن قدر اهمیت داشته که روایات فراوانی در این زمینه آمده و در قرآن بارها این کلمه آمده است.
 
پیامدهای صداقت در زندگی
صداقت در وهله اول نفعش به خود فرد می رسد و سپس اطرافیان و جامعه را بهره مند می کند. صداقت گفتار و کردار انسان را در بر می گیرد و تعامل سالم در سایه صداقت امکان پذیر است. انسان صادق به طور طبیعی احساس آرامش و امنیت می کند.

از دیگر ویژگی هایی که صداقت در زندگی به همراه می آورد امیدواری و اعتماد به خداوند است. فرد صادق همواره خوش بین است و بدبینی را به کناری نهاده است و از سوءظن نسبت به دیگران پرهیز می کند. صداقت داشتن یعنی عادت نداشتن به مخفی کاری و نیفتادن در دام دروغ های مصلحتی. صداقت نه یک ابزار بلکه شیوه صحیح درست زندگی است.

خانواده و صداقت
یک نکته بسیار مهم در این بحث وجود دارد که همه باید به آن دقت نظر خاصی داشته باشند و آن این است که «هر راستی را نشاید» به عبارتی صداقت این نیست که بدون توجه به زمان و مکان هر حرف راستی را به زبان آوریم.

خیلی ها فکر می کنند که درست از لحظه ای که خطبه عقد جاری شد، دیگر تمام مرزها از بین می رود و زن و شوهر باید بدون هیچ حرف ناگفته ای زندگی عاشقانه شان را شروع کنند! در دایره لغت این افراد، رازداری بعد از ازدواج جایی ندارد و معتقدند که زن و شوهر هیچ چیز را نباید از هم مخفی نگه دارند.

این صداقت خالصانه خیلی ستودنی است اما وقتی رنگ و بوی افراط و صداقت محض به خود می گیرد، کم کم شبیه یک ساده لوحی پردردسر می شود که ممکن است مشکلات زیادی برایتان به وجود آورد.

جز راست نباید گفت هر راست نشاید گفت
برای مثال در ارتباط با همسرتان، به مسایلی که در ذیل اشاره می شود، با احتیاط وارد شوید:
_ دلخوری های مربوط به خانواده همسر که شما بدون هیچ ملاحظه ای با همسرتان در میان می گذارید، مصداق بارز همین رازگویی هایی است که فایده چندانی ندارند. بگذارید این مسائل بین شما و مادرشوهرتان به شکلی منطقی و باگذشت حل شود و روی روابط شما با همسرتان سایه نیندازد.

بدتر از آن وقتی است که شما از خانواده نامزدتان دلخورید و اتفاقا ماجرایی پیش می آید که نامزدتان هم از یکی از اعضای خانواده اش دلخور می شود و این دلخوری را با شما درمیان می گذارد. بعد از آن شما شروع به برشمردن تمام بدی های آن فرد می کنید و باز داستان دلخوری هایتان را از او سر می دهید و از خود همسرتان هم بیشتر بد طرف مقابل را می گویید!

یادتان باشد که همسر شما هر قدر هم که در آن لحظه عصبانی باشد، دوست ندارد از زبان نفر سومی مثل شما خطاهای خانواده اش را بشنود. این لحظات در ذهن همسر شما ثبت می شود و اگر زمینه تلافی کردن او را فراهم نکند، قطعا او را از شما دل چرکین می کند و باعث می شود دفعات بعدی درد دل هایش را با شما در میان نگذارد.

_ مشکلات اعضای خانواده شما با هم، چیزی نیست که بخواهید به همسرتان انتقال دهید. البته قرار نیست چیزی را هم مخفی کنید اما از این مسائل در حدی با او صحبت کنید که اگر بعدها در جمعی کسی راجع به این مشکل چیزی گفت، همسر شما بی خبر نباشد.

_ اگر در خانواده شما یا همسرتان، کسی پشت سر همسر شما بدگویی کرد، لازم نیست عین همین حرف ها را به همسرتان انتقال دهید. در غیر این صورت، آتشی در می گیرد که خودتان در آن خواهید سوخت. ولی اگر موضوع خیلی اهمیت داشت و پای اشتباهات همسرتان در میان بود، سعی کنید به نرم ترین حالت ممکن، جوری که همسرتان ذره ای متوجه بدگویی دیگری از خودش نشود، ماجرا را با او در میان بگذارید. فقط در حدی که درباره اشتباهش به او هشدار داده باشید و در صورت نیاز، او را متوجه دلخوری طرف دیگر از همسرتان کرده باشید.

_ این که تمام پسرهای فامیل و دوست و آشنا روزی آرزوی ازدواج با شما را داشته اند (خانم محترم!) یا مادر شما به محض تمام شدن سربازی تان یک لیست بلند بالا از دختران دم بخت در اختیارتان قرار داده که از قضا همه شان علاقه مند ازدواج با شما بوده اند(آقای محترم!)، چیزی نیست که بخواهید با نامزدتان در میان بگذارید. مگر آنکه بخواهید پای بی اعتمادی، سرخوردگی، تحقیر و احساس ناامنی را به زندگی تان باز کنید.
منبع : تبیان

672 روز قبل دیدگاه‌ها برای آهن ربایی که قلب شما و همسرتان را جذب یکدیگر می کند بسته هستند لینک مطلب

دارو درمانی برای زوج‌های ناموفق

مجموعه: رازهای موفقیت

اگر هنوز چند کلمه ای از بحث نگذشته است که دعوایتان می شود،  اگر در همسرتان مقاومت شدیدی در پذیرش سخنان خود می بینید،  اگر نگران این هستید که نتوانید کلام و احساستان را مدیریت کنید،  توصیه می شود که…

همیشه که نباید حرف زد، گاهی وقت ها باید عمل کرد، توصیه می شود به جای قرص و شربت به همسرتان، از آمپول استفاده کنید.

آمپول های زیر را به جای حرف زدن و بگو مگو و جدل و… به همسرتان تزریق کنید:

زوج‌های ناموفق, صمیمیمت بیشتر با همسر

الف: نوشتن گفتنی‌ها
اگر هنوز چند کلمه ای از بحث نگذشته است که دعوایتان می شود، اگر در همسرتان مقاومت شدیدی در پدیرش سخنان خود می بینید، اگر نگران این هستید که نتوانید کلام و احساستان را مدیریت کنید، توصیه می شود که همه ی گفتنی ها را بنویسید. چرا که در نامه، فرصت مرور و تجدید نظر هست. در نامه مجالی برای بحث و جدال وجود ندارد؛ شما یک طرفه سخن می گویید و خواننده نیز یکسره به سخنان شما توجه می کند. نوشتن به شما امکان می دهد که از ظرافت های کلامی و سنجیدگی گفتار، نهایت بهره را ببرید. اساساً خواندن نامه برای همه دلنشین است و این دلنشینی، خواه ناخواه، محبتّی نیز ایجاد می کند.

از قلم و کاغذ نترسید، نمی خواهید که کتاب چاپ کنید! فقط می خواهید حرف دلتان را بدون بگو مگو به همسرتان که نزدیکترین فرد به شماست، بیان کنید. حداکثر چند غلط املایی و ویرایشی خواهید داشت! فقط به این فکر کنید که همسرتان تمام حرف های شما را می خواند و دعوا هم نمی شود، می ارزد، امتحان کنید.

ب: فرستادن پیامک

زوج‌های ناموفق, صمیمیمت بیشتر با همسر

یکی از راه های عالی برای صمیمیمت بیشتر با همسرتان، فرستادن پیامک است. چرا به دوستانتان، همکاران قدیمیتان، مدیرتان پیامک می زنید، ولی به همسرتان نه؟

این نوع گفتار زمان خاصی احتیاج ندارد و شما می توانید پیامک تبریک عید ، شعر عاشقانه، لطیفه و هر چیزی که دوست دارید را برایش بفرستید. حتی زمانی که از یکدیگر عصبانی و خشمگین هستید، می توانید به این وسیله صمیمانه ترین رابطه را با همسرتان برقرار کنید. هرگز فراموش نکنید «وقتی یکی از همسران از دیگری خشمگین است، قدرتمندترین پیامی که می تواند برای همسرش بفرستد، این است: حق داری از دست من عصبانی باشی.»

ج: هدیه دادن

زوج‌های ناموفق, صمیمیمت بیشتر با همسر

از نظر اسلام هدیه دادن روش بسیار پسندیده ای است که کینه ها را از بین می برد و به روابط انسان ها به خصوص زن و شوهر ها شادی می بخشد.

«هنگامی که کلمات برای برقراری ارتباط، نامناسب و یا نارساست، دادن هدیه روشی عالی برای این منظور به شما می آید.» در واقع هدیه گاهی لغت نامه عشق است و رمزی است که به همسر ما می فهماند که به او می اندیشیم و او را دوست داریم و گاه زبانیست برای عذرخواهی مودبانه. اما نکته ی قابل توجه این که هدیه دهنده (به خصوص مرد به دلیل ویژگی های ذاتی) علاوه بر هزینه مادی، زحمت زیادی متحمل می شود و ذوق فراوانی به کار می برد، بنابراین هدیه گیرنده باید با روی گشاده آن را بپذیرد و هرگز در صدد پس دادن و یا حتی تعویض هدیه نباشد.
 
د: رفتارهای هیجان انگیز
درست نیست که ما در زندگی خصوصی خود همواره جدیت به خرج دهیم و انجام برخی از کارهای شادی آفرین و نشاط انگیز را ناسازگار با روحیات خود بدانیم؛ و یا این گونه رفتارها را سبک سرانه تلقی کنیم. ما می توانیم گاه گاهی به کودک درون  خود مجال بازی دهیم و بدین وسیله زندگی را از حالت یک نواختی خارج کنیم. مثلاً پیام خود را با زبانی عاشقانه بنویسیم و به آینه جلوی اتومبیل همسرمان آویزان کنیم؛  یا اگر می دانیم که روز خسته کننده ای داشته است، جمله ی «خسته نباشی عشق هیشگی من» را بر در ورودی بچسبانیم و یا حتی خواسته ی خود را با بیانی کودکانه و نشاط آور بیان کنیم.

 

هـ: نوشتن نامه فرضی
نوشتن نامه ی فرضی، برای رهایی از احساسات منفی بسیار مفید است. این کار فرصتی فراهم می کند که ابتدا درباره ی هر چه باعث خشم، عصبانیت، ناراحتی و ترس شما شده است و قصد گفتنش را دارید، فکر کنید.

پس ابتدا آنچه قصد گفتن آن را دارید، در نامه ای به همسر خود بنویسید. در مرحله بعد جواب نامه را آن گونه که دوست دارید دریافت کنید، از طرف همسرتان به خود بنویسید؛ مثلاً این که از شما تشکر می کند که احساس خود را به او بیان کرده اید و یا این که شما را درک می کند و به خاطر اشتباهی که داشته است از شما معذرت می خواهد.

در مرحله سوم مجدداً نامه ای به همسر خود بنویسید و وانمود کنید که وی حرف دل شما را زده است و به این دلیل شما حاضرید او را ببخشید.

قبل از این که اعتراض کنید، بگویم شما می خواهید با همسرتان یک عمر با خوبی و عشق زندگی کنید و فرزندان سالم پرورش دهید، زندگی که یکی من بگم یکی تو نیست،گذشت و بزرگواری است، بعضی اوقات همسر می داند که مثلا رفتار مادرش اشتباه بوده ولی نمی خواهد و یا نمی تواند آن را بیان کند و از طرف مقابل عذر بخواهد، ما هم عصبانی هستیم، پس با کمی گذشت و برای این که از ناراحتی خود بکاهیم ، می توانیم این نامه فرضی را بنویسیم، حتی می توانیم آن را نگه داریم و سالها بعد به همسرمان نشانش دهیم، مطمئن باشید که همسرتان از این کار شما واقعا خوشحال خواهد شد و شاید هم بعد از سالها ، به کم اهمیت بودن مسئله پی ببرید و خدا را شکر کنید که به خاطر این مسائل جزیی ، زندگی را تلخ نکردید.
منبع:تبیان

 

672 روز قبل دیدگاه‌ها برای دارو درمانی برای زوج‌های ناموفق بسته هستند لینک مطلب

3 راز ازدواج پایدار

مجموعه: رازهای موفقیت

ازدواج پایدار, ازدواج موفقیت آمیز,انتخاب مناسب همسر

همه دوست دارند ازدواج موفقیت آمیزی داشته باشند اما آمارهای بالای طلاق نشان می دهد که خیلی ها به این آرزویشان نمی رسند.

 

بنا نهادن خانواده شاد، سالم و موفق سه شرط دارد:
1- انتخاب مناسب همسر
2- آموزش مداوم
3- مشورت گرفتن هنگام ضرورت.

از میان این سه، انتخاب مناسب از همه مهمتر است. برای همسرگزینی درست و خردمندانه باید دو دسته معیار را در نظر گرفت و با دقت آنها را سنجید.

دسته اول «معیارهای هماهنگی» نام دارند که شامل ظاهر جسمانی، سن، سطح تحصیلات، وضعیت مالی و اقتصادی دسته دوم  درونی تر و پنهان ترند، ملاک های سلامت نامیده می شوند و عبارتند از: سلامت جسم و روح، شغل سالم و ثابت، خانواده سالم و… رابطه معیارهای دسته اول و دوم مانند حیاط و منزل بیرونی و منزل درونی در ساختمان های مسکونی قدیم است. باید به طور دقیق همه ملاک ها و راه های تشخیص آنها را بشناسید و بعد از بررسی معیارهای دسته اول حرکت خود را از حیاط بیرونی به درونی و از لایه سطحی به لایه جهت دار ادامه دهید.

بسیاری از جوانان نخست با برخوردهای سطحی و احساسی تحت تأثیر جاذبه های ظاهری فرد مقابل قرار گرفته و بدون اندیشیدن به سایر ملاک های هماهنگی و فکر نکردن درباره ملاک های عمقی و درونی، برای ازدواج با او برنامه ریزی می کنند. اما بعد از شروع آشنایی ها، تازه به یاد می آورند که هماهنگی مالی و اقتصادی و تناسب فرهنگی و خانوادگی و… ندارند.

در واقع ممکن است مثال شما شبیه کسی باشد که در مرکز خرید کالایی مرغوب و گرانقیمت را دیده  و بدون وارسی موجودی جیب خود، تقاضای خرید کرده و پس از آنکه  فروشنده موافقت کرده است، یادش آمده که پول آن کالای ارزنده را ندارد! بنابراین می بینید که انتخاب صرفا به خوش آمدن بستگی ندارد و باید قبل از آن که وارد فاز عاشقی شوید به اندازه کافی طرف مقابل تان را از هر نظر بررسی کنید. «اول اندیشه وانگهی گفتار».

مرحله بعدی که می تواند مشخص کننده موفقیت شما در ازدواج باشد، آموزش مداوم است. یعنی شما و همسر آینده تان مرتبا در حال وارسی رابطه خود باشید و سعی کنید خودتان، شخصیت و مهارت های فردی و اهداف و برنامه های مشترک زندگی تان را به روز کنید و مهم تر از آن هر دو در یک مسیر قدم بردارید. حدس زدن این که در آینده شما و همسرتان در یک فاز خواهید بود یا نه کار سختی نیست. باید بسنجید که علایق شما، اهداف زندگی تان، روحیات تان و چشم اندازی که در زندگی دارید تا چه اندازه به یکدیگر نزدیک است. هر قدر این نزدیکی بیشتر باشد شانس موفقیت ازدواج تان بیشتر خواهد شد.

در سومین قدم هم شما باید قبل از ازدواج و در طول زندگی مشترک ضرورت مشاوره را درک کرده و هر جا لازم شد و دیدید گرهی که در زندگی تان افتاده با دست باز نمی شود، از مشاوره افراد با تجربه و خوش قلب و آگاه یا مشاوران دلسوز بهره بگیرید. با رعایت این سه شرط می توانید امیدوار باشید خوشبختی شما حتمی است.
منبع: بیداری

 

672 روز قبل دیدگاه‌ها برای 3 راز ازدواج پایدار بسته هستند لینک مطلب